Aile Danışmanlığı

Aile içinde yaşadığınız sorunlar tekrarlayan biçimlerde olduğunda ve çözülmediğinde aile içi ilişkilerinizde sıkıntılara ve üyelerin birbirinden uzaklaşmasına sebep olabilir. Bazen aile üyelerinden birini ya da diğer üyeleri etkileyen çevresel sorunlar (iflaslar, büyük kayıplar veya kazalar) aile dinamiğini etkileyebilir. Aile danışmanlığında aile içindeki ilişki örüntülerini inceler ve buradaki problemler üzerinde çalışmalar yürütürüz. İstenen her aile bireyinin danışma sürecine dahil olmasıdır ancak bunun mümkün olmadığı durumlar da bireylerle aile odaklı çalışmalar yürütebiliyoruz. Örnek çalışma alanlarım; aile içi çatışmalı ilişkiler, bağımlılık, ayrılma/boşanma, aileye yeni bir üyenin katılması, kayıp ve yas, ailede düzenin değişimi, aile üyelerinden birinin ruhsal, fiziksel ya da mental rahatsızlığı.

Happy%20Family_edited.jpg